Archiv Září 2010

Drahé sestry a bratři! Dnes jsme slyšeli v evangeliu o víře. Apoštolové o ni prosí a Pán Ježíš se jim snaží něco o ni vysvětlit. My si tedy také dnes něco o víře řekneme. Možná z pohledu, na který nejste úplně zvyklí, a který byste nečekali. Ale…


26. 9. 2010 Hlučín Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes máme také velmi zajímavé téma, protože se budeme bavit o papežské neomylnosti. Vycházíme z druhého čtení, kdy apoštol Pavel povzbuzuje Timoteje, svého žáka a biskupa k tomu, aby: „...uchoval…


19.9.2010 Hlučín (kostel sv. Jana Křtitele) Drahé sestry a bratři! Dnes se tu podle textů, které zazněly, máme bavit o vztahu k majetku, ale i o vztahu k lidem a jejich majetku. Spadá to pod sedmé Boží přikázání desatera, které určitě znáte. Zní:…


12. září 2010 Darkovičky a Hlučín Drahé sestry a bratři! Dnes tu máme zajímavé téma. Máme se bavit o dějinách pa-triarchů a o vývoji Božího zjevení. Zároveň toto téma je „obarve-né"dnešním evangeliem, které mluví o milosrdenství. Na první po-hled…


Slavnost výročí posvěcení chrámu - KARMAŠ - 5.9.2010 Sv. Jan Křtitel, Hlučín Drahé sestry a bratři, drazí poutníci. Dnes se tu scházíme na tzv. Krmáš. Je to veliká událost, tento kostel má narozeniny. Ani nevím kolikáté. Ví to někdo z vás? V…


Naše farní stránky: