Kázání při 5. Neděli v mezidobí A

Hlučín 9. 2. 2014 - Farní kostel

Sestry a bratři! 

Dnes jsme slyšeli pěkné evangelium o soli a o světle. Výklad těchto textů je zřejmý. Máme být světlem a solí světa. Není nás, křesťanů, v tomto světě moc, ale máme být pro tento svět přínosem. Jak toho ale dosáhnout. Na to nám odpovídá druhé čtení, ve kterém Pavel v dopise křesťanům v Korintě říká něco o své víře. Já jsem se nad tím tak trochu zamyslel a říkal jsem si, že ten člověk má v této věci pravdu.

Ptejme se tedy znovu, jaká je vlastně naše víra. Z čeho pochází, o co se opírá. Když tyto otázky třeba pokládám rodičům žádajícím o křest svého dítěte, nevědí co odpovědět. Anebo odpoví, že takto se nad tím ještě nezamýšleli. Sem tam taky někdo odpoví: „protože jsme pokřtěni, naši rodiče byli pokřtěni…“ tak podobně. Odkud je ale naše víra. Podívejme se znovu, jak o tom tedy mluví ten Pavel. Doslova říká:

„…aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.“

Naše víra má být tedy opřena o zkušenost, zážitek moci Boží. A ne na lidských tradicích, zvycích a podobně. Pak když se třeba s těmi mladými rodiči dáme do hovoru a oni najednou vyprávějí, jak kdysi jasně poznali, že jim Bůh v životě tenkrát pomohl, jak odpověděl na jejich modlitby, jak třeba někoho uzdravil nebo jiný podobný příběh z jejich života, tak vidím, že mají zkušenost s Boží mocí. A tam pak nemám strach, protože jsem si jistý, že tuto svou zkušenost svému dítěti určitě předají. Je tedy v jejich životě přítomný zážitek toho, že Bůh je a je mocný. Že je živý. A to by měl být hlavní argument mé víry.

Pokud tedy máme takovýto zážitek Boží moci, často mu předcházelo bolestné hledání Boha, a někdy i ta fyzická bolest, nebo utrpení, pramenící třeba z nemoci. A to se pak dá navázat i na další Pavlova slova z dnešního úryvku o Ježíši Kristu a to ukřižovaném. Prožili jsme tedy nějakou bolest, ať už duševní, třeba úzkost o někoho, nebo nepochopení, nebo fyzickou třeba i z té nemoci a pak nás Bůh pozvedl. A to je stejné, jako když Kristus umřel na kříži a pak vstal z mrtvých. A věřím, že tím Bůh upevnil naši víru. Dal ji jiný rozměr. Není to tedy už jen soubor nějakých zbožných úkonů. Ale je to něco mnohem hlubšího, co se zakládá právě na zážitku Boží moci.

A pokud něco takového v srdci máme, pak dozajista budeme, jak říká Ježíš v evangeliu, SVĚTLEM SVĚTA A SOLÍ ZEMĚ.

Vyprošujme si tedy na Pánu tento veliký dar. Dar víry, která se nezakládá jen na lidských základech, ale na zkušenosti Boha, který je i v mém životě mocný.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Naše farní stránky: