Kázání o 28. neděli mezidobí

13. října 2013 Hlučín - farní kostel

Drahé sestry a bratři! 

Dnes si spolu máme povídat o Písmu svatém. Ale nejen v tom smyslu, kolik má knih, kdy bylo napsáno apod. Dnes však spíš o jeho užitku pro nás a pro církev. Není vůbec malý a je potřeba četbě Písma věnovat zvláštní péči a to i tehdy, když se nám někdy nechce. Je potřeba si uvědomit, že Písmo svaté je jedním ze dvou pilířů, na kterém stojí církev.  Ten druhý je pak tradice.

Dnes jsme si četli v druhém čtení, který je z úryvku 2 listu apoštola Pavla Timotejovi o tom, jak Pavel vyzývá Timoteje, aby myslel na Ježíše Krista. A že právě pán Ježíš je pro Pavla tou radostnou zprávou. Celý Nový zákon nám pak popisuje to, kdo Ježíš je a proč přišel na tuto zem. Ve Starém zákoně zase můžeme vidět zkušenost lidu, který hledá Hospodina a to jak také Hospodin hledá svůj lid. Je tedy velmi důležité hledat Pána v Písmech a setkávat se s Ním. Papežové k této činnosti neustále vybízejí.

Je dobré si též uvědomit, že ani dnes není samozřejmostí mít Písmo dostupné ve svém jazyce a díky moderním komunikačním prostředkům prakticky kdekoli. Využívejme tedy těchto možností si ho bez omezování číst.

Možná by mnozí z vás i chtěli Bibli číst, ale problém je často v tom, že se neví jak na to. Existuje dnes mnoho způsobů jak pracovat s Písmem a dokonce je blízko Olomouce tzv. Dům Bible, kde jsou na to odborníci a učí lidi v kurzech jak s Písmem zacházet. Je dnes také mnoho materiálů a návodů, které jsou dostupné i na internetu a mezi aplikacemi pro mobilní telefony. Doporučuji pro mě nově objevený web: www.vezmiacti.cz.

Rád bych tu pověděl i něco o metodě čtení Písma a zároveň i modlitbě nad ním. Je sice stará už mnoho staletí, ale v současnosti opět zažívá renesanci. Jmenuje se Lectio Divina. Doslova to znamená Božské čtení. A dělá se to tedy tak, že si vezmeme nějaký úryvek z Písma, pro začátečníky nejlépe asi kousek evangelia, a ten si pozorně a pomalu i několikrát přečteme. Pak bychom se nad daným textem měli zamyslet. Můžeme se třeba ptát: Co mi tím, Pane, chceš říci? Můžeme si také představit konkrétní situaci, ve které se událost v úryvku odehrává a v tomto kontextu nechat myšlenky plynout dál. V další etapě by měla následovat modlitba nad textem a za pomoci textu. Můžeme v té modlitbě prosit, děkovat i chválit. Například v dnešním ev. úryvku jsme četli o deseti malomocných, kteří nepoděkovali. Můžu se tedy modlit za to, abych dokázal Pánu vždy a za vše poděkovat. Můžu taky děkovat za to, že mi dal tuto pravdu poznat apod. Pak bychom se měli snažit nahlížet Boha v tom, co jsme při modlitbě poznali. Třeba u toho dnešního evangelia i skrze nemoc vidět Boží lásku, protože i ta mě může posunout do jiných dimenzí, být citlivý k bolesti a trápení ostatních, atd. Jako poslední by pak mělo následovat předsevzetí co ve svém životě nově udělat nebo co případně změnit. Chce to samozřejmě asi trochu času a odvahu Písmo do ruky vůbec vzít. Ale na druhé straně můžeme prožít pěkné setkání s Pánem a určitě to obohatí náš vztah s Ním.

 Vím, že číst Písmo v dnešní uspěchané době není vůbec jednoduché. A i já s tím bojuju. Ale na druhé straně vnímám, jak je třeba hledat Boží přítomnost a lásku a čerpat z této studnice sílu. A Písmo je opravdu nevyčerpatelnou studnicí jednak té Boží lásky a síly, ale také i inspirací pro celý náš život. Hledejme tyto chvíle s Pánem a uvidíte, že nás Pán povede a bude Svým slovem podepírat i v těžkých chvílích.     

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Naše farní stránky: