Kázání o 5. Neděli v Mezidobí

Hlučín - farní kostel 6. 2. 2011

Drahé sestry a bratři!

Dnes je tu zajímavé téma, které vychází z dnešních textů. Budeme se bavit o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. A také samozřejmě o tom, jak jsme k tomu došli. Ono je dobré se zamyslet i nad tím, kde se vlastně vzalo to, že máme být nějak milosrdní. V dnešním světě se totiž milosrdenství moc nenosí. Ale možná i proto je důležité o tom mluvit.

Především by naše snaha o milosrdenství měla vyplývat z toho, že chceme napodobovat Ježíše, který sám milosrdný byl, a který nám též přímo říká: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Nebeský Otec.“ To je asi první důvod. A pak by nás samozřejmě též měla motivovat sama láska k Bohu, o kterou se máme snažit. A s ní pak spojené vnímání toho, co říká náš Pán v Evangeliu podle Matouše, kde se mluví o Posledním soudu:

Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, (…). Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'

A jak už jsem říkal, že v dnešní době, kdy spíše lidé a mnohdy i děti, zakoušejí od svého okolí spíše krutost a lhostejnost, protože k tomu nás vede sobectví a konzumní mentalita toho světa, tak je důležité, abychom se snažili ukazovat milosrdenství a lásku, tak jak ji i nám ukazuje Bůh skrze svého Syna.

No a teď vás asi bude zajímat, jaké jsou ty skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Taky jsem přesně nevěděl, jak to je, ale podíval jsem se do KKC, kde jsou vypsány. A našel jsem tedy následující:

Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně“. „Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté“. „Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?“.

Pomáhat chudým je samozřejmě důležité, ale někdy je dobré zvážit, zda to, co člověk žádá, mu pomůže. Mám zde na mysli vnímání bezdomovců. Těmto lidem spíš pomůže to, že má člověk o ně zájem, že ho vnímá jako člověka, ne jako něco, co mě obtěžuje. Ale pak je dobré zvážit, jestli těmto lidem pomohou peníze, které kolikrát žádají. Pomoc těmto lidem není vůbec jednoduchá a zabývají se tím lidé už dlouhou dobu a je dobré zvážit, zda jsem zrovna já schopný těmto lidem pomoci. Je dobré se též v této věci obrátit na odborníky, kteří se těmto lidem věnují dlouhodobě, a vědí, co by jim mohlo pomoci a co jim rozhodně nepomůže.

Pak zde chtěl rozhodně ještě připomenout slova dnešního evangelia, která hovoří o světle a o soli. Je důležité se v tomto světě snažit být solí a světlem. Vydávat tedy svědectví o Boží lásce. Tento svět po tom kolikrát žízní. Ale jak jsem už říkal, je třeba vydávat svědectví správným způsobem. Tak se i dnes za to modleme, abychom dovedli hledat správné cesty a způsoby, jak svědčit o Bohu, Lásce v tomto světě.

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Naše farní stránky: