Archiv Září 2013

15. září 2013 Hlučín darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes jsme v prvním čtení slyšeli, že Mojžíš, když prosí Hospodina, aby se smiloval nad svým lidem, se odvolává na zaslíbení, která dal praotcům Abrahámovi a Izákovi a samozřejmě i jemu samotnému…


8. 9. 2013 Hlučín - farní kostel Drahé sestry a bratři! Dnes bychom se spolu měli bavit na téma prvního čtení, které je z knihy moudrosti, a které hovoří o tom, že pro člověka je velmi těžké pochopit Boha a nebeské věci, ale skrze Ducha Svatého to…


Naše farní stránky: