Archiv Srpen 2013

1. 9. 2013 Hlučín - Darkovičky Drahé sestry a bratři! My dnes máme jako téma církev, skrze kterou přistupujeme k Bohu. Jak to pěkně píše autor dnešního úryvku z listu Židům. Mluví se tam o „…hoře Siónu, městu živého Boha, nebeském Jeruzalému…“ apod.…


25. 8. 2013 Hlučín - Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes nám texty evangelia mluví o tom, jak na tom budou ti, kteří odmítali Pána. Jinými slovy Pán Ježíš zde připouští možnost, že budou i ti, kteří s ním nevejdou do radosti. Je tedy dnes řeč o…


18. 8. 2013 Farní kostel Drahé sestry a bratři! Dnes se máme společně zamýšlet nad textem prvního čtení, které nám popisuje, jak byl prorok Jeremiáš uvržen do cisterny. Bylo to proto, že říkal králi nepříjemné věci. Určitě ze strany krále tento čin…


Naše farní stránky: