Archiv Září 2011

Hlučín 2. října 2011 Drahé sestry a bratři! Dnešní zamyšlení je inspirováno jednak textem druhého čtení, kde svatý Pavel nabádá obyvatele starověkého města Filipy k rozumnému jednání. Toto rozumné jednání pak bylo během dějin a zvláště ve středověku…


Hlučín - Darkovičky 25. 9 2011 Drahé sestry a bratři! Dnes jsme slyšeli krásné texty o obrácení. Pán Ježíš nás zve ke změně smýšlení, jednak v úryvku od proroka Ezechiela, ale pak i v evangeliu, které mluví o tom, že člověku se nemusí hned napoprvé…


18. 9. 2011 Farní kostel Hlučín Drahé sestry a bratři! Dnes jsme slyšeli krásný text evangelia, který nám říká jednu velmi důležitou pravdu pro náš duchovní život. Na příběhu o dělnících na vinici nám Pán Ježíš chce říci to, že BŮH JE DOBRÝ. A to je…


Naše farní stránky: