Archiv Květen 2011

29. 5. 2011 - Hlučín Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes máme velmi zajímavé téma a též velmi potřebné. Budeme se bavit o svátosti křesťanské dospělosti o svátosti biřmování. Je dobré si vlastně říci, k čemu vůbec takováto svátost je. Rozhodně…


Hlučín - farní kostel 22. 5. 2011 Drahé sestry a bratři! Dnes jsme slyšeli pěkné evangelium o tom, jak se Pán Ježíš loučí s učedníky a říká jim v závěru svého života důležité věci. A díky tomuto rozhovoru Ježíše s učedníky to víme dnes i my. Co tedy…


Hlučín - Darkovičky 15.5.2011 Drahé sestry a bratři! Dnes se máme bavit o ústředním bodu novozákonní zvěsti, tedy o Velikonoční tajemství. Toto sousloví často slýcháváme, ale kdybychom měli někomu vysvětlit, o co tu vlastně jde, těžko bychom hledali…


Hlučín - Darkovbičky, 8. 5. 2011 Drahé sestry a bratři! Dnes jsme v evangeliu slyšeli, jak se Ježíš odhaluje učedníkům jdoucím do Emauz. Je to samozřejmě úryvek o zmrtvýchvstalém, ale také tam můžeme vidět, jak apoštolové ještě nerozuměli Písmu. Pán…


Naše farní stránky: