Kázání o 33. Neděli v Mezidobí

18. listopadu 2012 Hlučín- Darkovičky

Drahé sestry a bratři! 

Dnes máme téma, které už se týká skoro Adventu. Budeme mluvit o druhém příchodu Páně. Minulou neděli jsem v Hlučíně vzpomínal na osobní soud každého z nás v den naší smrti a dnes se tedy budeme bavit o události, která se týká, a je úzce spojena, s tím Posledním soudem, tedy s koncem světa. Je to Druhý příchod Páně. Toto téma je vždy schválně vzpomínáno i díky čtením při mších svatých na konci toho církevního roku, kdy je před námi Slavnost Krista Krále. Je třeba totiž vnímat nejen ty hrůzy, o kterých jsme slyšeli v evangeliu, ale i to kdo vlastně přijde a co přinese.

Především přijde náš spasitel, vykupitel a Pán. A není to ledajaký Pán. Jak si to ještě řekneme příští týden, tak je to Pán všech věků, který je věčný, který je Alfa i Omega, tedy nemůžeme říci, že by někdy začal existovat anebo, že jeho existence někdy skončí. Prostě je a stále bude. Ale to je téma až další neděle, Slavnosti Krista Krále. No a co přinese? Přinese konečnou spravedlnost, kde bude každému napočítáno podle jeho skutků. A nejen to. Budou spočítány i všechny důsledky našich činů i do budoucnosti, jak naše jednání ovlivnilo ty po nás. Ať už dobře nebo špatně.  

Ale podívejme se na to, jak nám mluví o tom druhém příchodu Páně Písmo a co z něj vyčíst pro náš život. Samozřejmě se objevují některá proroctví i ve SZ, jako například v knize Daniel, ze které jsme dnes četli. Nejvíce pak o tomto příchodu Páně na konci časů mluví NZ, a to jak evangelia, tak i pozdější novozákonní literatura.

Evangelia samozřejmě mluví o hrůzách a katastrofách, které mají nastat, jako třeba v tom dnešním úryvku evangelia. Ale pak tu máme ještě další pokyny, jako třeba u Lukáše:

„Až to všechno začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

No a pak tu máme ještě ten známý text z poslední části Matoušova evangelia, dvacáté páté kapitoly, kde se píše o posledním soudu. Je to místo, kde se mluví, že kritériem pro to, zda někdo půjde vpravo, nebo vlevo, tedy do slávy nebo jinam a my víme kam, ani nejsou ty počty modliteb, mší svatých a svátostí, které jsme získali, ale to, jestli jsme mysleli v životě na lidi okolo sebe. Jestli jsme vnímali jejich potřeby a dokázali na ně reagovat. Je to ten známý text:

Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.

Možná jsou tyto pokyny mnohem důležitější, než výpisy všeho toho co se musí stát.

Pak samozřejmě se hodně i o konci světa mluví v listech apoštola Pavla, které, ačkoli jsou v NZ až za evangelii, tak jsou mnohdy starší než evangelia. To jen pro zajímavost. Ani spis evangelisty Lukáše, tedy Skutky Apoštolů, ve zprávách o konci světa nezůstává pozadu. A právě apoštol Pavel v listě Římanům říká:

Část Izraele se zatvrdila, dokud nevstoupí (do církve) pohané v plném počtu, a tak bude zachráněn celý Izrael, jak je to v Písmu: 'Přijde ze Siónu vykupitel a odstraní od Jakuba bezbožnost.   

No a samozřejmě vždycky lidi zajímala ta doba, kdy to bude. I teď se hodně mluví o tom, že 21. 12. 2012 bude konec světa. V tom dnešním úryvku evangelia však máme Pánem Ježíšem přímo řečeno:

O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.  

A není to jediné místo, kdy o tom Pán Ježíš mluví. Na více místech v NZ je o tom jasně řečeno. Nebojme se tedy. A tak jak říkáme skoro při každé mši, opakujme s vírou i dnes.

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.  

Anebo můžeme volat spolu s apoštolem Janem, který uzavírá knihu Zjevení, úplně poslední knihu NZ, slovy: 

MARANATHA! PŘIJĎ, PANE, JEŽÍŠI! 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Naše farní stránky: