Kázání o 15. neděli v mezidobí

Hlučín - Darkovičky 10. 7. 2011

Drahé sestry a bratři!

Dnes máme zajímavé téma, o kterém je také potřeba někdy mluvit a právě dnešní text druhého čtení na něj trošku ukazuje. Tím tématem je náš přístup a postoj k vědeckému a technickému pokroku. Jak jsme to slyšeli v dnešním druhém čtení, tak:

…tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil.

Chce nám to připomenout dvě skutečnosti. Jednak že člověk je korunou tvorstva, a vše mu bylo podřízeno a to ale tak, aby zároveň byl respektován ten, kdo to vše člověku podřídil. A o tom právě dnes budeme mluvit. Jsou vůbec limity lidského bádání, a pokud ano, jaké. Jaký je pak postoj církve k vědeckému a technickému pokroku?

A začal bych možná tím postojem církve k vědeckému a technickému pokroku. Je v poslední době patrný i z učení posledních dvou papežů, kteří se k vědeckému pokroku staví velmi otevřeně. Vždyť současný papež Benedikt XVI., ještě před tím, než se stal papežem, sám přednášel na mnoha univerzitách a byl světově uznávaným profesorem teologických věd. Rozhodně tedy pokračuje v trendu, který otevřel jeho předchůdce Jan Pavel II. svou encyklikou Víra a rozum, kde celému světu vysvětluje, že víra rozhodně není v rozporu s rozumovým uvažováním a bádáním, a církev se rozhodně nestaví do cesty pokroku, tak jak to bylo ještě v době nedávné světovým míněním prezentováno třeba v souvislosti s procesem Galileo Galilea. Naopak papež v této encyklice zdůrazňuje, že rozum je Boží dar, který je třeba rozvíjet a používat s uvážlivostí.

A teď bychom přešli k tomu, o čem si ještě máme mluvit. Jestli tedy jsou nějaká pravidla, a když ano, tak jaká. Já bych v této chvíli použil katechismus, kde je to přesně vypsáno. Tedy:

Základní vědecké bádání, jakož i aplikované bádání představuje významný projev nadvlády člověka nad stvořením. Věda a technika jsou cennými zdroji, jsou-li dávány do služby člověka a podporují-li jeho všestranný rozvoj ku prospěchu všech; nemohou však samy stanovit smysl existence a lidského pokroku. Věda a technika jsou zaměřeny na člověka, z něhož vyvozují svůj původ i rozvoj; určení svého cíle a vědomí svých mezí nacházejí tedy v osobě a v jejích mravních hodnotách.

Tady krom toho, co bylo řečeno, že „věda a technika jsou cennými zdroji, pokud jsou ve službě člověku“, tak velmi důležité je to, že „nemohou však samy stanovit smysl existence a lidského pokroku“.

Dále učení církve v této věci říká, že skutečnost, že ty technické a vědecké objevy jsou samy o sobě účinné a fungují, ještě není měřítkem jejich mravní správnosti. To je velmi důležité. Dále v této věci KKC říká:

Věda a technika vyžadují, pro vlastní vnitřní význam, bezpodmínečné respektování základních měřítek mravnosti; musí být ve službě lidské osoby, jejích nezcizitelných práv, jejího ryzího a celkového dobra, ve shodě s plánem a vůlí Boha.

Pak je zde ještě zmíněno, že:

Bádání nebo pokusy na lidské bytosti nemohou opravňovat k zákrokům, které jsou samy o sobě proti důstojnosti osoby a proti mravnímu zákonu. Případný souhlas jednotlivců takové zákroky neospravedlňuje. Pokusy na lidské bytosti nejsou mravně oprávněné, je-li jimi vystavena nepřiměřeným či odvratitelným nebezpečím pro život nebo pro tělesnou a duševní integritu (celistvost). Pokusy na lidských bytostech nejsou v souladu s důstojností osoby, jsou-li mimoto prováděny bez vědomého souhlasu dotyčné osoby nebo jejích blízkých, kteří jsou k tomu oprávněni.

Je myslím velmi důležité tyto věci vědět. A jelikož je dnešní věda a technika na velmi vysoké úrovni, tak je potřeba, abychom my lidé měli vždy na paměti to, že přeci jen jsme tvorové a ne bohové. To pokušení, které nám podsunul had v ráji, v nás totiž pořád ještě je: „Budete jako Bůh.“ Ať náhodou neuděláme to, co udělali první lidé v ráji. Oni ne že utrhli jablíčko. To je jen obraz skutečnosti, že odmítli Boha ze svého života. Myslím, že my dost často děláme totéž: „Pane, Bože, do toho mi nemluv, protože to je můj život. Je potřeba ale pochopit, že on je Pánem života a smrti. A navíc nechce po nás nic, co by nás omezovalo, nebo likvidovalo. Ví, proč říká, co říká daleko lépe než my. Jen je tomu třeba uvěřit.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Naše farní stránky: